მაღლივ კორპუსებზე ბეტონთშორისი გადაბმების (შოვების) გალესვა ამოვსება ჰერმეტიზაცია
მაღლივ კორპუსებზე ბეტონთშორისი გადაბმების (შოვების) გალესვა ამოვსება ჰერმეტიზაცია
კარის გახსნა-გაღება მაღალ სართულზე ბინაში ფანჯრიდან შეღწევა გასაღების მოძიება და გახსნა დაზიანების გარეშეტარიფი: 60 C

ბინის მფლობელის თანდასწრებით
 

კარის გახსნა-გაღება მაღალ სართულზე შიგნიდან კარის დაშლა-აწყობა დაზიანების გარეშეტარიფი: 90 C

მფლობელის თანდასწრებით

მაღლივ კორპუსებზე ბეტონთშორისი გადაბმების (შოვების) გალესვა ამოვსება ჰერმეტიზაციატარიფი: 35 C

მოცემულია გრძივი მეტრის ფასი, 10 მეტრის მეტი ოდენობით 30 ლარი.

წყალსადინარი საწვიმარი მილების (ჟოლობი) გაწმენდა გასუფთავებატარიფი: 90 C

მოცემულია ერთი წერტილის ფასი, ორი წერტილის შემთხვევაში ფასი 140 ლარი.

წყალსადინარი საწვიმარი მილების (ჟოლობი) დემონტაჟი-მონტაჟი ტარიფი: 12 C

ფასი მოცემულია ერთი მეტრის, სტანდარტული.

საბუხრე საკვამლე ჰაერგამტარი მილების დემონტაჟი მონტაჟიტარიფი: 18 C
ფასადების ფანჯრების შუშების მინების წმენდატარიფი: 1.40 C
ფასადის ღებვა მაღალ სიმაღლეზეტარიფი: 10 C

საორიენტაციო ფასი შესაძლოა შეიცვალოს სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე.

შენობათა ფასადის კედლის თბოიზოლაციატარიფი: 60 C
მეტალო კონსტრუქციების ღებვატარიფი: 12 C

საორიენტაციო ფასი შესაძლოა შეიცვალოს სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე.

ვიდეოსათვალთვალო სისტემებისა და განათების დამონტაჟებატარიფი: 150 C

საორიენტაციო ფასი შესაძლოა შეიცვალოს სამუშაოების სირთულიდან გამომდინარე

გარე რეკლამის მონტაჟიტარიფი: 240 C

საორიენტაციო ფასი შესაძლოა შეიცვალოს სამუშაოების სირთულიდან გამომდინარე.

ხეების გასხვლა მოჭრა წაქცევატარიფი: 150 C

სამუშაოების ფასი შესაძლოა შეიცვალოს სამუშაოების სირთულიდან გამომდინარე.