ნებისმიერი სირთულის სახურავის გადახურვა
ნებისმიერი სირთულის სახურავის გადახურვა
შედუღება (სვარკა)ტარიფი: 120 C

ფასი შესაძლოა შიცვალოს სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე

ნებისმიერი სირთულის სახურავის გადახურვატარიფი: 20-30 C
სახურავის დაზიანებული ნაწილის შეკეთება აღდგენატარიფი: 150 C
სახურავის რემონტი და მონტაჟი ხის და მეტალის კარკასით ტარიფი: 50 C
სახურავის გადახურვა მეტალო კრამიტი, კრამიტი, პროფნასტილიტარიფი: 100 C
ბრტყელი გადახურვატარიფი: 40 C