ჩაკეტილი კარის საკეტის გახსნა-გაღება
ჩაკეტილი კარის საკეტის გახსნა-გაღება
ჩაკეტილი კარის საკეტის გახსნა-გაღება ტარიფი: 50 C

სტანდარტული

რკინის კარის ჩაშლილი საკეტის გახსნა-გაღება კარის დაზიანების გარეშე ტარიფი: 50 C

გარდა მცირედით კვადრატის დაზიანებისა

კარის საკეტის შეცვლა, კარზე პეტლის შეცვლატარიფი: 30 C

სტანდარტული

სარკის დაკიდება შუშის ჩასმატარიფი: 30 C

სტანდარტული

ავეჯის გადაადგილება, თაროს დაკიდება მოხსნატარიფი: 30 C

სტანდარტული

ტელევიზორის სამაგრის მონტაჟი-დემონტაჟიტარიფი: 30 C
ფარდის კარნიზის მონტაჟი, შვეიცარის დაყენებატარიფი: 30 C
სურათის დაკიდება მოხსნა, ნათურის შეცვლატარიფი: 30 C